consultoria
  To improve your company...  


Propostes de consultoria per a la implementació, certificació, manteniment
i millora de processos i sistemes de gestió m o n t s e
v i a s o l s o n a
Q  U  A  L  I  T  A  T  & C  E  R  T  I  F  I  C  A  C  I  Ó

Ofereixo els SERVEIS adaptats a les necessitats de cada client i projecte. Podeu sol·licitar més informació, visites i pressupost sense compromís.

Serveis en format PRESENCIAL o EN REMOT, en funció de cada projecte i del context vigent.
.

Necessiteu més informació?
CONTACTE