serveis

CONSULTORIA

AUDITORIES

FORMACIÓ

MILLORA CONTÍNUA


Consultoria, auditoria i formació
en els àmbits de la
qualitat, la seguretat alimentària i els sistemes de gestió 

Serveis a la mida de les necessitats 
de cada CLIENT i PROJECTE